Naam:
Categorie:

Datum:

Plaatsnaam:
 
       
 


 

Algemene voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij ticketforsale.nl als koper of verkoper van tickets optreedt.

2. Algemene voorwaarden van derden
Algemene voorwaarden van derden zijn niet toepasselijk, tenzij deze door ticketforsale.nl schriftelijk zijn aanvaard.

3. Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand nadat koper of verkoper het verschuldigde bedrag voor de tickets heeft overgemaakt. Of hiervoor een bestelling heeft geplaatst bij op de website van ticketforsale.nl
Alle orders zijn bindend. Geplaatste orders kunnen derhalve niet geannueleerd worden. 

4. Prijzen
Bij de verkoop van tickets is sprake van vraag en aanbod. De door ticketforsale.nl gehanteerde prijzen kunnen daarom afwijken van de op de tickets vermelde prijzen.
Prijzen zijn aangegeven in euro. 

5. Betaling
Betaling dient door koper direct bij de bestelling van de tickets of binnen een termijn van zeven dagen na bestelling voldaan te zijn. Ticketforsale stelt hiervoor diverse beveiligde betaalmogelijkheden op haar website beschikbaar.
Indien de betaling van de tickets niet binnen zeven dagen ontvangen is door ticketforsale zal de geplaatste order door ticketforsale.nl geannuleerd worden.  

6. Aflevering 
Ticketforsale bezorgt bestelde tickets uiterlijk een week voor aanvang van het evenement. 
Ticketforsale biedt een tweetal verzendmethoden: aangetekend (kosten 9 euro per zending) of verzekerd (kosten 12,50 euro per verzending). 
Desgewenst kan bestelling worden opgehaald bij ons filiaal in Zaandam of Zoetermeer. Tickets worden uitsluitend geleverd nadat de betaling hiervan ontvangen is door ticketforsale.nl

Indien een verzending niet tijdig afgeleverd wordt op het door de klant op de website opgegeven adres of indien een verzending in zijn geheel niet wordt afgeleverd of niet in overeenstemming is met het door de klant bij ticketforsale.nl bestelde product zal ticketforsale.nl het aanschafbedrag geheel vergoeden.

7. Aansprakelijkheid
Indien koper geen toegang krijgt tot een evenement omdat bijvoorbeeld de naam op het ticket niet overeenstemt met de naam van de koper is ticketforsale.nl niet aansprakelijk.
Indien koper tickets heeft voor een evenement wat verplaatst of afgelast wordt zal ticketforsale.nl deze tickets niet terugkopen van koper. Het kopen van tickets geschiedt geheel voor gebruik en risico van koper.
Eventuele aansprakelijkheid voor ticketforsale.nl is beperkt tot het aankoopbedrag van de geleverde tickets. 

8. Onjuistheden
Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en informatie onvolkomenheden of typefouten bevatten. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. In géén geval is Ticketforsale.nl aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie, of de verlening of het verzuim tot verlening van diensten vanaf deze website.

9. Algemeen
Ticketforsale.nl is gevestigd in Zoetermeer, Postbus 7211, 2701 AE Zoetermeer.
Kamer van Koophandel voor Haaglanden 27289172 

10. Begrippen

ticketforsale.nl is de bedrijfsnaam van de eenmanszaak ticketforsale.nl

Klant : de persoon die met ticketforsale.nl een afspraak heeft om tickets te kopen of verkopen voor een concert/voetbalwedstrijd of evenement

Orderbevestiging: een bevestiging per e-mail van ticketforsale aan de klant, ter bevestiging van de geplaatste opracht. ticketforsale.nl zal na betaling van de opdracht de toegangskaarten verzenden naar het door de klant opgegeven adres. 

11. Met gegevens van klanten wordt vertrouwelijk omgegaan. 
Versie juni 2007, laatste update 18 juni 2007Welkom


Ticketforsale.nl is de specialist op het gebied van concert,- evenement en sporttickets. 
Wij Leveren tickets voor nagenoeg alle concerten in Nederland en Belgie
Omdat de prijs van de tickets bepaald wordt door vraag en aanbod is het veelal zo dat de door ons gehanteerde prijs voor tickets hoger ligt dan de prijs welke op de tickets vermeld staat.

Telefonisch Tickets Reserveren:
Maandag t/m Vrijdag
10.00 u tot 17.00 u
075-6169900

TicketForSale | Zuiddijk 201 | 1501 CJ Zaandam | | 075-6169900 (Ma t/m Vrij 10.00 tot 17.00 uur) | KVK 27289172