Disclaimer

Ticketforsale.nl een handig overzicht met alle informatie van beschikbare online aanbod, dag- en weekaanbiedingen. Ticketforsale.nl verzamelt alle gegevens van de huidige aanbieders en aanbiedingen en geeft deze weer in een handig overzicht. De product- en prijsinformatie worden wekelijks bijgehouden. Ticketforsale.nl is door ieder te gebruiken zonder dat er kosten aan verbonden zijn. Bij gebruik van de website stemt u automatisch in met deze Disclaimer. 

Ticketforsale.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde prijs-en/of product informatie. Hiervoor wordt u doorverwezen naar de betreffende aanbieder.

 

Garantie, klachten en productinformatie

Ticketforsale.nl verkoopt zelf geen producten, artikelen en/of aanbiedingen
Ticketforsale.nl biedt een overzicht van de beschikbare uitjes die worden aangeboden op het internet. Voor informatie m.b.t. de getoonde producten, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende (aanbiedings)webwinkel.


Content

De content op Ticketforsale.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en beschikbaar gesteld. De content wordt handmatig toegevoegd en/of deels aangepast.
Ticketforsale.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.

 

Verboden te kopiëren
De teksten, tekeningen, foto’s, logo’s, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de rechtmatige eigenaren. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de auteur de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

Kopiëren content wordt bestraft
Het is ten strengste verboden de aangeboden content van Ticketforsale.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. bots, spiders en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.

 

Content gebruiken
De content van Ticketforsale.nl mag nimmer – zonder voorafgaand schriftelijk akkoord worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde mailcontact opnemen met ons via info@ticketforsale.nl, voor de bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.

Onjuiste content
In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd. Klik hier om een bericht te sturen naar de redactie van Ticketforsale.nl

 

Privacy Pollicy

Elke website die valt onder de Nederlandse wet en gebruik maakt van cookies is verplicht een uitleg te geven over cookies en hoe ze worden gebruikt. Zonder cookies kan ticketforsale.nl niet goed functioneren.

Ticketforsale.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van het eventueel aanbieden van promodeals Ticketforsale.nl zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en/of ter beschikking stellen.

 

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ticketforsale.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt. Als je via Ticketforsale.nl wordt doorgestuurd naar een website waar je vervolgens een uitje boekt, Tickets for sale ontvangt een commissie over de boeking. In deze methode zijn cookies noodzakelijk, hierdoor kan de aanbieder zien dat je via onze website het betreffende uitje of voordeel hebt gevonden. 

 

De doelstelling van Ticketforsale.nl heeft het doel om het meest volledige overzicht in dagjes uit, beschikbare kortingen en de daarbij horende informatie aan te bieden. Doordat we niet met elke aanbieder een samenwerkingsovereenkomst hebben, worden cookies niet gebruikt voor alle aangeboden dagje uit activiteiten.

 

Cookies voor statistieken
Ook gebruiken we cookies voor het bijhouden van statistieken op onze website. Op deze manier kunnen wij kijken welke uitjes en welke categorieën populair zijn. De statistieken die we verzamelen d.m.v. cookies, gebruiken we om het gebruikersgemak van de website verder te optimaliseren.

 

Vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van Ticketforsale.nl dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Alle benodigde informatie kunt u altijd op deze  dan vindt u op deze pagina vinden.